Южна Корея

Сеул    От Сеул до Сливен    Остров Джеджу

Южна Корея е държава в Източна Азия, която се разполага южно от тридесет и осмия паралел. По територия Южна Корея е по-малка от България - обхваща 100 210 квадратни километра, но има население около 55 милиона души - т.е. гъстотата на населението е доста голяма. Силно урбанизирана държава - около 10 милиона души живеят в столицата Сеул, а други 10 милиона живеят в предградията на града. Държавата Южна Корея е образувана през 1948 година от американската окупационна зона на полуострова. До 1945 година целият полуостров е управляван от Японската империя. След поражението на Япония през втората световна война Корейският полуостров е окупиран от СССР и САЩ - нещо, подобно на ситуацията с Източна и Западна Германия и Източен и Западен Берлин. Политическите и икономически различия между двете нови държави се задълбочават за няколко години и довеждат до кървав военен конфликт - Корейската война, която продължава от 1950 до 1953 година и е първото противопоставяне на двамата големи противници от епохата на Студената война - СССР и САЩ. Впоследствие нещо подобно се получава и между Северен и Южен Виетнам - дългата и кървава Виетнамска война, за която има изписана толкова много литература и са заснети не един и два филма. 

www.dentalimplants.bg    www.investor-bg.com    www.ralev-dental.bg    www.bg-tourinfo.com

www.ralev-dental.bg