Публицистът Венцеслав Ралев

Венцеслав Ралев

 

   Д-р Венцеслав Ралев е роден на 09.05.1976 година. Завършва средно образование през 1995 година в Гимназията с преподаване на западни езици - гр. Пловдив. През 2001 година завършва стоматология в Стоматологичния факултет на Медицинския университет също в гр. Пловдив. След това специалността се преименува на Дентална медицина и съответно д-р Ралев се нарича дентален лекар. Активно се занимава с търговия с ценни книжа на пода на Българската фондова борса от м. януари 2004 година. Силно се интересува от икономика и финанси, защото смята финансите за една крайно необходима база, върху която се изгражда всичко останало в личното и професионално развитие на всеки човек.

   Д-р Ралев се занимава активно със спортна дейност и с удоволствие изучава чужди езици - засега се справя с немски, английски, руски, френски, испански, италиански, румънски, латински и японски (езиците са подредени в низходяща градация според степента на усвояване). В последно време предвид добрите търговски връзки на Ралев Дентал АД с Япония д-р Ралев говори вече доста повече японски, отколкото латински. Какви ли търговски отношения може да изгради човек с Ватикана? Оставете настрана Шестото клеймо и Шифърът на Леонардо, латинският така или иначе си е мъртъв език :-(. Тъжно е - това преди време е бил езикът на всички просветени хора.

Повече информация в личен план

Повече информация в професионален аспект

    Как се стигна до кoнцепцията са сайт с името www.investor-bg.com ? Първоначално д-р Ралев имаше намерение да изгради една лична страница на Кирил Иванов в рамките на своя стоматологичен сайт. Това беше породено от схващането, че всеки съвременен човек е добре да има своето малко лично пространство в глобалната мрежа, а какво остава за такъв млад, образован и перспективен субект като втория по брой сключени сделки брокер на Българската фондова борса за 2005 година? Идеята беше споделена и приета позитивно от Кирил Иванов , който предложи да бъде регистриран и домейн със съответното дисково пространство върху някой сървър. Постепенно при разговори с трети лица концепцията се доразви и се стигна до редица идеи, чиято реализация все още предстои.

    Физическото лице д-р Венцеслав Ангелов Ралев, родено на 09.05.1976 година, е собственик на правата върху търговската марка "Dentalimplants" за Република България. Благодарение на тези права управляваната от него компания с предмет на дейност здравеопазване е регистрирала интернет домейн www.dentalimplants.bg. Какво означава това? Ами попитайте някой, който е регистрирал интернет домейн с разширение .bg и ще получите обширен отговор за какво става въпрос; каква кървава битка срещу родната бюрокрация трябва да води всеки, решил да регистрира такъв домейн. То не бяха разрешителни, то не бяха удостоверения, то не беше чакане и плащане на държавни такси. По едно време се чудех защо още не са ми поискали удостоверение от Светия синод, Главното мюфтийство или Комитета по горите. Крайна равносметка: един .com домейн се регистрира за 15 минути и струва 12 лева (поне при нашия доставчик www.fcolor.bg), а един .bg доемйн се регистрира за 2 или 3 месеца и струва около 900 лв. Все пак хората от Регистър.бг проявиха далновидност, опростиха регистрационния режим и в резултат на това спечелиха доста пари (само направете справка в Търговския Регистър) - много повече фирми и граждани регистрират домейни с разширение .bg 

    Понякога д-р Ралев е обвиняван в прекалена радикалност относно някои негови икономически и политически схващания. Времето ще покаже доколко това е така. Авторът на този сайт е твърдо за прилагане на принципите на свободния пазар във всяка област на човешката дейност; същевременно е твърдо против всякакви държавни намеси в икономиката. Няма по-добър регулатор от пазара независимо от бранша, в който работи даден икономически субект - автотенекеджия, стоматолог, продавач на вестници, ядрен физик, обущар или строителен предприемач. Всякакви държавни регулации е необходимо да бъдат премахнати; всичко, което е собственост на държавата, трябва да се приватизира незабавно, защото държавните компании се управляват тромаво, неефективно и трупат дългове непрекъснато - независимо дали са производствени предприятия, болници, търговски дружества или учебни заведения. Необходимо е да отпаднат и регулациите от страна на съсловните и браншови организации - в рамките на www.investor-bg.com е публикувана обширна статия на тема вредата от Българският зъболекарски съюз. С логични аргументи доказваме защо това е така и какво ще се промени, ако се проведе някаква реформа, но на кого ли му пука??? Тъжно...

    Според Венцеслав Ралев глобализацията е нещо, от което всички имат само и единствено полза. Свободното движение на хора, стоки и капитали води при всички случаи до просперитет (стига, разбира се, човек да работи и да влага умисъл в работата си). Левите политически идеи водят неминуемо до икономически упадък, тъй като проповядват държавно преразпределение на доходите на тези, които генерират стойност за сметка на тези, които я консумират, а и по принцип изхождат от схващането, че група чиновници са по-умни от хората, управляващи производства, услуги и финанси. Световната история е пълна с примери за това как вместо полза бюрокрацията пренася вреда - погледнета само краха на Османската империя :-)))

    Публицистът Венцеслав Ралев винаги се е стремил да се пази от предразсъдъци на етническа и особено на расова основа. Във всяко общество съществуват стереотипи, от които всички хора имат много повече вреда, отколкото полза. Ако се следват тези колективни заблуди, Венцеслав Ралев би трябвало да симпатизира на:

    Всичко това е донякъде може би вярно - статистически погледнато. В частност обаче всеки, който е пътувал по света, е имал възможност да се убеди как не бива да се съди за отделния човек според гореописаните тенденции. Срещали сме японци, които са крайно немарливи към работата си и нелоялни към работодателя си; американци, които са готви да продадат душата си на дявола за малко държавни протекции и социална сигурност, мързеливи скандинавци и отчайващо тъпи израелци. Съгласно стереотипите д-р Ралев не би трябвало да симпатизира на:

    Какво обаче излиза на практика? Понякога - точно обратното; затова не бива да човек да си създава предварително мнение, особено пък да подхожда с отрицателна нагласа според общественото мнение за даден народ или държавна система. Какво беше учудването на целия екип на Ралев Дентал АД, когато започнахме внос на продуктите на една френска компания! Става въпрос за R&S - не обичаме да говорим анонимно... Въпросната компания е производител на дентални материали, въвела е крайно ефективен икономически модел и предлага евтини и качествени материали. На нашите приятели от Китай ще им бъдат необходими около две деситилетия, за да достигнат французите. Минимална администрация, множество иновации, ниски експортни цени, бърза реакция на нуждите на крайния клиент, гъвкавост по отношение на цени и срокове на доставка - кой казва, че Европа не може да е конкурентноспосбна по отношение на азиатските тигри??? Светът е пълен с изненади.

    Всеки, който има какво да каже на д-р Венцеслав Ралев, може да го направи на адрес ralev@investor-bg.com. Ще се радваме да посетите и форума в нашия сайт - просто поставете курсора на мишката тук и натиснете левия бутон :-))). За всички теми от областта на медицината и стоматологията предпочитаме да отправяте запитвания на адрес www.dentalforum-bg.com.  

www.ralev-dental.com    www.dentalimplants.bg    www.bg-tourinfo.com

www.dentalforum-bg.com    www.bg-dentist.com    www.bg-dentist.eu