Кирил Иванов - лична страница

 

 

    Кирил Иванов е роден през 1979 година в гр. Асеновград. Завършва средното си образование в СОУ “Княз Борис I” в родния си град. Учи “Макроикономика” в Университет за Национално и Световно Стопанство (УНСС) гр. София, след което взима магистърска степен по “Финанси”. Има лицензи издадени от Комисията за Финансов Надзор (КФН)  за извършване на дейност като “Брокер на Ценни книжа” и “Инвестиционен консултант”. От 1997 до 2002 година е управител на рекламна агенция “СПАЙК” гр. София. От 2002 година започва работа в Инвестиционен посредникЮг Маркет”АД – гр. Пловдив. От 2003 година е Брокер на Ценни Книжа, а от 2004 година и лицензиран Инвестиционен консултант. Основната му дейност се е съсредоточавала в сключване на сделки с ценни книжа на Българска Фондова Борса, за сметка на клиенти и за сметка на инвестиционния посредник. Също така в изготвяне на финансови анализи на публични дружества и взимане на самостоятелни инвестиционни решения без специални нареждания от клиента. През 2004 и 2005 година Кирил Иванов е на второ място по брой сключени сделки на БФБ-София. През Октомври 2006 година започва работа в Райфайзенбанк (България) ЕАД, сектор Частно Банкиране на длъжност Мениджър частни клиенти. От Април 2007 година заема поста Завеждащ сектор Частно Банкиране – Пловдивска област.

 

 

 

 

Tова са съпругата ми Мария и сина ми Йоан, които винаги са ме подкрепяли във всичко, с което се захващам и които много обичам!

 

Благодаря и на моите истински приятели, които макар и да не са многобройни (това е така защото наблягам на качеството а не на количеството) са много всеотдайни и знам, че мога да разчитам на тях за всичко и винаги!

 

 

 

 

Пожелавам ви приятни и полезни моменти с този сайт!

 

                                                                    Кирил Иванов

 

www.investor-bg.com    www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com