Автори на този сайт са Кирил Иванов (инвестиционен консултант) и д-р Венцеслав Ралев (дентален лекар на частна практика и специализант по лицево - челюстна хирургия). От месец юли 2010 година д-р Венцеслав Ралев вече е специалист по Лицево - челюстна хирургия; от месец май 2011 година е началник на отделение по Лицево - челюстна хирургия към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен. Целта на настоящия уеб-проект е да информира световната интернет-общност за възможностите за инвестиции и бизнес от всякакъв вид в България - без да имаме претенции за пълнота и изчерпателност, тъй като начинание от подобен мащаб не е по силите на екип от двама разработчици. Планирани са няколко секции на сайта - входовете към тях са бутоните вляво. В бъдеще ще бъдат добавяни още секции (а ще бъдат поканени и още автори) с надеждата да се допринесе за по-голяма информираност на обществото относно икономическите процеси и тенденции. Към момента най-развитата секция е тази, която е посветена на здравеопазването в страната - все пак единият от авторите работи точно в тази икономическа сфера, има огромно количество наблюдения и анализи и смята че има какво да каже на света по тази тема... В течение на своя жизнен опит д-р Венцеслав Ралев написа много статии на различни теми, като накрая дори еднолично се обяви за опитен публицист, което е малко пресилено и дори се счита за откровено нахалство в средите на журналистите, но нека нашите потребители сами решат доколко имаме някакви журналистически заложби...

Вход в нашия форум

Наистина, ИНТЕРНЕТ успя да промени света! Глобалната информационна мрежа в момента дава такива възможности, за каквито преди десет години можехме само да мечтаем. Никоя друга печатна или електронна медия не дава толкова бърз достъп пред толкова широка аудитория. Благодарение на нашия доставчик на хостинг услуги (www.fcolor.bg) ние имаме възможност да споделим с целия свят информация с обем колкото 50 000 печатни страници. Или, ако решим, да покажем около 14 000 снимки в достатъчно висока резолюция. Или да организираме огромно статистическо проучване на каквато и да било тема, в което да вземат участие всички жители на Земята. Всичко това вече е във възможностите на всеки, който има някаква минимална компютърна грамотност и малко финансови възможности. Желаем на всички посетители приятно пътуване из неизмеримото пространство на ИНТЕРНЕТ!

Искрено ваши: Кирил Иванов и д-р Венцеслав Ралев

Журналистът Венцеслав Ралев :-) - не е журналист по професия...