!!! Автори на тази секция са физическите лица Кирил Иванов и д-р Венцеслав Ралев. Зад всички изказани тук коментари и мнения застават единствено тези две физически лица; ако са поканени гостуващи автори, това е изрично упоменато в линка към съответната статия. С мненията на авторите не се ангажират никакви стопански субекти или компании, с които авторите са обвързани под каквато и да било форма, нито формални или неформални организации, в които авторите членуват. Индивидуалната отговорност за всичко казано и написано се поема единствено от Кирил Иванов и Венцеслав Ралев !!!