Съсловните организации в Република България - необходимост или нещо излишно?

    Автор на тази статия е д-р Венцеслав Ралев. Наблюденията на автора са основно върху дейността на съсловните организации на лекарите и стоматолозите - Българският лекарски съюз и Българският стоматологичен съюз, наскоро преименуван на Български зъболекарски съюз. Авторът от много дълго време се занимава с анализ на дейността на тези организации и е стигнал до някои изводи, валидни за всички съсловни организации - Българският фармацевтичен съюз, Камарата на архитектите, Районните адвокатски колегии и т.н. Какво е общото за всички тези организации? Това са монополни парадържавни структури, които са във вреда и на по-голямата част от своите членове, и на обществото като цяло. Това становище може да звучи като изказване на активист от партийната секция на "Атака" в Перник, но е самата истина. Да вземем за пример Българския зъболекарски съюз. Това е организация с около 7500 редовни членове, която по всякакъв начин задължава всеки лекар по дентална медицина задължително да членува в нея. Каква е равносметката? При годишен членски внос от 100 лв. това прави годишен бюджет от 750 000 лв. Отскоро членският внос е вече 150 лв, което прави бюджет от милион и седемдесет хиляди лева! Сравнително големи парични потоци, сравними с приходите от продажби на средно голяма компания, търгувана на фондовата борса. Какъв обаче е резултатът от този бюджет, или казано по друг начин, какво осигурява тази организация на своите членове срещу такова заплащане? Равмосметката е следната: съществуват 28 районни колегии, които се помещават в офиси най-често под наем и в които работи по една секретарка на трудов договор. Нищо повече. Дори за всеки офис да се заплащат по 1000 лв. месечен наем (а едва ли е така, защото в Ямбол, Видин или Монтана недвижимите имоти не се отдават под наем на такава цена) и заплатата на административния служител да е 500 - 550 лв, то полученият резултат сумарно възлиза на около 30 - 35 % от изчисления по-горе годишен бюджет. Къде са останалите пари? Никъде не е възможно да се открие информация за това, което много напомня за методите за управление на едно държавно предприятие: непрозрачно харчене на средства, укриване на информация и липса на заинтересованост от страна на мениджмънта към крайния клиент. Всеки редовен член на БЗС задължително, без право на избор внася всяка година по 150 лв. и е в пълното право да знае за какво се изразходват тези пари. В момента доходите на денталните лекари са в повечето случаи доста високи и един добър специалист е в състояние да заработи 150 лв. за около половин час; въпросът обаче е принципен - никой не обича да изразходва средства без да знае защо. В същото време има колеги, които работят в малки градове и села със социално слаби пациенти и за тях сумата от 150 лв. определено би представлявала проблем. Освен това покупателната способност на 150 български лева изобщо не е малка: за тези пари се изхранва четиричленно семейство за период от 4 - 5 дни, купува се гориво за лек автомобил за пробег около 800 километра или се заплаща месечната сметка за електроенергия на едно домакинство. В една своя статия икономистът Георги Ангелов, един безспорен авторитет според автора на тази статия, нарича съсловните организации "Поредният нов Комсомол" - с това остроумно определение Георги Ангелов си няма представа колко точно охарактеризира БЗС, макар и да има предвид съюза на фармацевтите... Прочетете статията на Георги Ангелов на този адрес. Когато д-р Венцеслав Ралев бързаше за едно заседание на Комисията по етика, неговият приятел Кирил Иванов зададе въпроса закъде толкова се е разбързал един изпълнителен директор на акционерно дружество? Д-р Ралев отговори "Отивам до съюза". Последва репликата "До кой съюз бе, до Съветския ли???" Горкият Кирил и представа си нямаше колко е прав. Ако вече ви е досадно да четете статията, просто кликнете тук, ще видите много красиви неща, или тук - също няма да се разочаровате.

Вход в нашия форум    Смях    Комисия по етика към Зъболекарския съюз    Сеул    Шинкансен

    Да продължим вече насериозно с анализа на дейността на Българския зъболекарски съюз. При учредяването на съюза в неговия устав е залегнала идеята за водене на преговори със Здравноосигурителната каса и за защита на правата на членовете на съюза (каквото и да означава това). Каква би могла да бъде себестойността на воденето на едни преговори, пък били те и с такава запъната институция като НЗОК? Трудно би могла да се определи тази себестойност, но може да се направи съпоставка: ако се наемат трима от най-добрите български адвокати от областта на търговското право, едва ли техният хонорар би възлизал на оставащите 60 - 65 % от годишния бюджет на съюза. При това преговорите се водят веднъж годишно; дори при съответната организация е възможно да се сключи национален рамков договор за по-дълъг период от време и периодично да се подписват анекси при промяна в бюджета на НЗОК. Ето възможност за оптимизация на разходите на Зъболекарския съюз.

    Какво означава "Защита на правата на членовете на съюза"? На практика нищо. В районните колегии няма назначен юристконсулт, който при необходимост да осигури правна помощ. В интерес на истината сме длъжни да споменем, че настоящата статия е публикувана в началото на 2007 година; през месец септември авторът имаше спречкване с Комисията по професионална етика, при което се оказа че всъщност юристконсулт има. На заседанието на въпросната комисия се появи младо момче, което играеше роля на юристконсулт. Правим това уточнение, за да не ни обвинят в публикуване на неточна информация и да се налага отново да се изправяме пред комисията по етика - този Другарски съд от времето на партийните събрания, по които по-възрастното поколение сигурно изпитва тежка носталгия... По времето когато нашият екип се обръщаше към Съюза обаче секретарката насочваше членовете към определени адвокати от съответните районни колегии, избрани по незнайно какви критерии, които таксуваха по ценоразпис нуждаещия се от правна помощ дентален лекар. Според ръководни кадри от една окръжна колегия (няма да споменаваме имена, тъй като твърденията са устни и следователно недоказуеми) Зъболекарският съюз е договорил преференциални цени с някои юристи; проверка на нашия екип обаче установи че случайно подбран адвокат в първата срещната на пътя кантора извършва същата услуга на по-ниска цена в сравнение с препоръчания от съюза адвокат. "Адвокатът на съюза" обаче е по-опитен и ще свърши работа по бързо и по-качествено? Нищо подобно. И двамата адвокати ни посъветваха да се обадим след три дни, защото досега не се били сблъсквали с подобен казус и било необходимо да се прегледат някои закони, за да се реши как да се процедира.

www.ralev-dental.com    Комисия по етика към Зъболекарския съюз    Смях    Д-р Александар Лазаревски

    Някои районни колегии на Българския зъболекарски съюз предлагат услугата "Застраховка срещу граждански иск". Тази инициатива заслужава само адмирации, само че се заплаща допълнително, а не от бюджета на съюза. Цената на застраховката е 20 лв. за календарна година и осигурява правна помощ при завеждане на дело от страна на пациент към зъболекар.

    Да анализираме нататък. Според сегашната нормативна база в Република България не може да се регистрира ЕТ или свободна професия с предмет на дейност "Дентална медицина" без упражняващият професията да е член на БЗС. Не може да се назначи и стоматолог на трудов договор, без той да е член на съюза. Регистрацията на един нов член отнема от няколко дни до две седмици и е единствено допълнителна пречка за стартирането на бизнес. Навсякъде се говори за максимално улесняване на бизнеса, за ограничаване на бюрокрацията и отпадане на излишните лицензионни режими и изобщо за либерализация. Денталната медицина е бизнес като всеки друг, ето защо и при нея важат принципите на свободния пазар, които се нарушават чрез въвеждането на бюрократични пречки за стартирането на бизнес. Освен това за един новозавършил студент 150 лв. годишен членски внос никак не са малко пари. Отново се стига до обременяване с излишни разходи на хората, които реално произвеждат продукти и услуги.

    Регистрацията на нови членове има и още някои аспекти. Така например доскоро районните колегии отказваха да регистрират практики на името на чужди граждани, дори и те да са завършили образованието си в България. Дано през последната година нещата са се променили! Времето на протекционизма отдавна отмина, но не и в умовете и сърцата на ръководството на БЗС. Всички икономисти са единодушни: увеличаването на конкуренцията е от полза за качеството на услугите във всички сфери. Конкурентната среда е от полза и за пациента, и за денталния лекар - пациентът има по-голям избор при кого да се лекува, а денталният лекар се принуждава да повиши своята квалификация и да инвестира в нови машини и материали, за да е конкурентноспособен. Явно обаче ръководството на БЗС се притеснява от конкуренция. В същото време във всички медии се вдига шум как нашите дипломи не се признават навсякъде в Европейския съюз и как не сме правоспособни; в същото време ние не признаваме дипломите на граждани на Република Македония, Молдова, Украйна и т.н. Само че тези дипломи са издадени от български, а не от македонски и украински университети. Чуват се и изказвания, че това скоро ще се промени, искрено се надяваме да започнат да се регистрират практики на името на чужденци! Във все повече държави в Европа се признават български дипломи, но в България темповете на действие са малко по-различни от останалата част от света, дори и от бюрократично настроения европейски континент.

www.bg-tourinfo.com    Лицево - челюстна хирургия    Орална хирургия    Кариес    Ендодонтия    Дентална медицина

    Чували сме и невероятно абсурдни разсъждения: съюзът бил необходим, за да спре наплива на германски, австрийски и холандски зъболекари към България. Ставало въпрос за колеги, които работят некачествено и поради това са изключени от съсловните организации в своите страни. Всички те щели да се втурнат към нашата страна, за да практикуват тук. Как ще се конкурират с българските зъболекари, някои от които работят на европейско и световно ниво, си е техен проблем. Същевременно в България също има колеги, които не работят качествено; никой от тях обаче не отива да практикува в Албания или Босна, въпреки че и двете страни признават нашите дипломи. При направена справка в регистъра на Албанския стоматологичен съюз (има и такова чудо, да) не бе открит нито един стоматолог с българско име - благодарности на д-р Ерин Чоку от Тирана за оказаното съдействие.

www.investor-bg.com    Комисия по етика към Зъболекарския съюз

    Регулативните функции на Българския зъболекарски съюз стигат дотам, че има т. нар. минимални цени на денталните услуги. Въпросните минимални цени са в остро нарушение на принципите на свободния пазар, към които би следвало да се придържа всяко съсловие с минимална икономическа грамотност. Цените са определени по собствена инициатива неизвестно на кои колеги и по какъв начин са формирани, не става ясно. Така например преди около 2 години се говореше за минимална цена от 85 лева за лечение на коренов канал. В същото време в колегията в Шумен определената цена беше 35 лв. Стоматолозите от Пловдив и Шумен, държим да споменем, купуват консумативи и материали на еднакви цени. Техниката също е на едни и същи цени; единствено цените на недвижимите имоти се различават в двата града. Какви са разходите за лечение на един коренов канал? Могат да се изчислят много лесно. Комплект ендодонтски инструменти (шест размера) струва 15 - 18 лв. При внимателна работа с такъв комплект могат да се обработят поне 5 - 6 канала (на един пациент или на няколко след стерилизация). Останалите разходи са пренебрежимо малки: времето за обработка е около 30 минути, за което време не се изразходват много ток и вода; каналопълнежната паста е на цена от 20 до 140 лв. и стига за запълване на над 150 канала; има известни амортизации на пилителя докато се разпробие ендодонтският кавитет на зъба. Ако има нужда от местна анестезия, тя се заплаща допълнително. Квалификационните курсове по темата "Лечение на коренови канали" струват от порядъка на 250 - 500 лв. Това е крайно изгодна цена, защото придобитата квалификация и познанията остават за цял живот. В същото време ежедневно се налага да се обработват канали и по този начин инвестираните средства се възвръщат многократно. Каква е крайната равмосметка? Разходите по лечението на един коренов канал възлизат на около 7 - 8 лв. и всичко останало е възнаграждение за труда на стоматолога (и рискова премия, защото риск от усложнения винаги има). Каква би била справедливата цена, на която да се лекува един коренов канал? Отговор на този въпрос е в състояние да даде единствено н.в. Свободният Пазар, а не разни колеги с ирационални страхове от ценова война в съсловието. По повод определянето на минимални цени ще цитираме някои абсурдни разсъждения, дочути по време на конгреси и семинари:

    Всички тези разсъждения и коцепции са достойни за включване в рубриката "No comment" на телевизия "Euronews". Всеки има право на мнение, но не бива да се заставят останалите да ръководят практиките и бизнеса си според мнението на единични колеги. Конституционно право на всички граждани на Република България е да сформират всякакви формални и неформални групи, партии и сдружения. Не бива обаче да се въвежда задължително членство в никоя организация.

www.dentalforum-bg.com    Комисия по етика към Зъболекарския съюз    Д-р Салиф Ариф

    Според председателя на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков при отпадане на задължителното членство в БЗС около 40 % от всички зъболекари ще се откажат да членуват в съсловната организация. Според д-р Венцеслав Ралев този процент е от 90 до 95 според допитвания до стотици колеги в страната. Според д-р Шарков никой нямало да може да осъществява контрол върху работата на тези зъболекари. По какъв начин д-р Шарков ги контролира в момента, не е съвсем ясно - най-малко той няма необходимия административен апарат за това (и слава богу, защото кой ще плаща издръжката на такава огромна администрация, е пределно ясно). В същото време определянето на минимални цени е в остро противоречие с интересите на потребителя, в случая пациента. Въпрос на време е някоя политическа партия да осъзнае огромната електорална полза, която би извлякла от забраната със закон да се налагат минимални цени от страна на съсловни организации и изобщо чиновници. А и таксата за членство в крайна сметка се заплаща от самия потребител, така че отпадането на задължителното членство ще остави повече неразпределени средства у населението и съсловието, които да се изразходват кой както намери за добре.

    Според публикацията в сайта на Българския зъболекарски съюз (публикувано през лятото на 2007 година) Съветът на европейските зъболекари (СЕЗ) е разтревожен от предложените в България промени в Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина - и с пълно право, защото европейската бюрокрация се изхранва също от потребители и съсловие. Президентът на СЕЗ д-р Орландо Монтейро да Силва се страхува, че те ще подкопаят независимостта на денталното съсловие (всъщност, тези промени ще подкопаят възможностите на чиновниците да преразпределят чужди пари). "Абсолютно е необходимо, в интерес на пациентите, всички практикуващи зъболекари да се регистрират в една организация”, пише в писмото си д-р Да Силва, без да посочи нито един аргументиран довод за това. Според него с премахването на задължителното членство „зъболекари ще практикуват без контрол и обвързване с професионалните правила”. Това е напълно вярно - колегите ще практикуват единствено по пазарни правила и всички ще спечелят от това. В заключение президентът на СЕЗ посочва, че една съществуваща и функционираща система, каквата е БЗС, трябва да бъде поддържана и подпомагана, а не разформирована. Логично разсъждение - какво по-удачно от това да съхраниш нещо само защото съществува в момента. Чиновниците навсякъде по света явно имат панически страх от реформи. Д-р Да Силва напомня, че СЕЗ представлява над 300 000 зъболекари чрез 32 национални дентални асоциации. Колегата определно има от какво да се страхува - малко хора на негово място не биха искали да се запази статуквото.

На 11 май 2007 г. в Лондон на церемонията по официалното приемане на България за член на СЕЗ българската делегация начело с председателя на Съюза д-р Николай Шарков получи категоричната подкрепа на СЕЗ за запазване на задължителното членство в БЗС. Остава само да гадаем кой е поел раходите по пътуването на делегацията до Лондон, дали са пътували с low-cost авиокомпания или с Air France например и реално каква работа са свършили там. Едва ли някога ще получим отговор на тези въпроси.

Вход в нашия форум    Комисия по етика към Зъболекарския съюз    Смях    Дубай    Бурж Халифа    Испания

    В заключение бихме могли да направим някои основни изводи. Самата идея на съсловните организации е добра - да се осъществява сътрудничество и обмен на информация между хора с еднаква професия, да се организират курсове, лекции и семинари. Не бива обаче съсловните организации да си присвояват регулативни и контролни функции, които не са тяхна работа. Крайният потребител е този, който определя кой член на съсловието ще развива своята практика и ще просперира и на каква цена ще се заплаща дадена услуга. Въвеждането на допълнителни регулации е освен всичко и предпоставка за възникване на корупция, за уреждане на близки и познати хора на ръководни постове - все неща, които са ни до болка познати. Според хора, работещи в различни браншове нищо по-различно не се открива при анализа на дейността на останалите съсловни организации - всичко, казано до тук, важи в пълна сила за Българския лекарски съюз, Камарата на архитектите и Районните адвокатски колегии. Съюзът на фармацевтите наскоро се пребори за закон, според който само фармацевти могат да откриват аптеки и при това един фармацевт може да има само една аптека (повече коментари по темата тук...). Според непотвърдени слухове Районната адвокатска колегия в Пловдив дълго време е била затворена - не можело един адвокат да открие практика в Пловдив, защото имало вече достатъчно регистрирани. Камарата на архитектите пък до скоро се опитваше по всякакъв начин да определя регулирани цени. И така нататък... Добре дошли на свободния европейски пазар!

Коментари по статията се приемат на адрес ralev@investor-bg.com

    Настоящата статия беше публикувана през месец ноември 2007 година в сайта www.investor-bg.com. Към края на август 2008 година се случи нещо интересно: един следобед телефонът на автора започна да звъни тревожно и се получиха предупреждения от няколко колеги.  Всичко беше обвито в дълбока секретност, все едно хората се страхуваха от шести отдел на Държавна сигурност. За какво ставаше въпрос? Някъде из нашите сайтове имало информация за цени на услуги и констатации, че някакъв зъболекар работел некачествено. Информация за цени на дентални услуги има на много места, но дали има нещо нередно в това? Не виждаме нищо незаконно или неетично да се публикуват цени на услуги в интернет; неетично е да се казва че точно определен колега не прави нещо както трябва, но такава информация в нашите сайтове просто няма. Започнах упорито да задавам въпроси: кого съм притеснил или обидил и с какво? Отговорите бяха наситени с недомлъвки, неясноти и откровен страх на колегите от проблеми със съюза. Щели да ме дават на комисията по етика... Това вече окончателно ме шокира и ме накара да прегледам основно всички свои публикации в Мрежата. Отново не успях да открия каквото и да било нередно. На адрес www.ralev-dental.com/metal.htm намерих едно сравнение на цената на металните вставки в моя кабинет и в кабинета на един колега. Бре, да му се не види, това ли е притеснило господата от съюза? Цената на колегата за изработка на метална вставка беше точно 4,5 пъти по-висока от моята; той беше публикувал своята цена официално на сайта си, така че това не беше някаква свръхсекретна информация, която да не бива да се разпространява пред обществото. Нито дума не съм споменал за качеството на работата му; дори смятам че работи много добре. В условията на свободен пазар той е в правото си да иска всякакви цени за своя труд, както между впрочем и аз; нищо неетично няма в това да се сравняват цените без да се дават препоръки при кого да отидат пациентите. Случаят беше точно такъв. Ситуацията се усложняваше от това че въпросният колега беше мой приятел от ранно детство и клиент на Ралев Дентал АД, на което имам щастието да съм изпълнителен директор. Парадоксалното в случая беше още нещо: в много свои публикации в пресата той остро осъждаше политиката на съюза и настоятелно лобираше за отпадане на задължителното членство. Или мнението му за съсловната организация съвпада на 100 % с моето. След кратък размисъл изтрих въпросното сравнение на цени, защото не исках да докарвам проблеми на моя колега, а и нямах особено желание да се занимавам с комисията по етика.

    Все пак обаче това бяха само догадки. Възможно е ръководството на съюза да е било радразнено от друго мое изказване. Кой знае от какво са се притеснили господата? Искрено се надявам причината да е настоящата статия, тъй като заставам твърдо зад всяка дума от нея. Ако комисията по етика вземе, че ме глоби за някакво мое изказване тук, ще си платя глобата и според мен това ще бъдат добре похарчени пари. След това обаче ще се видим в съда и шансовете им да спечелят делото са някъде около нулата (според мен). На фона на обществения натиск за намаляване на данъци, осигуровки и икономическа либерализация едно дело от подобен род би предизвикало голям обществен отзвук и всъщност би се превърнало в зрелищна PR - кампания за зъболекаря и човека Венцеслав Ралев, но това са вече допълнителни плюсове :-))))))). Очакваме ги с нетърпение в съда и вече сме осигурили обществена подкрепа за каузата от печатни издания и телевизии; май това е начинът да се ликвидират всякакви нагласи и стереотипи, останали от социализма. Да живее свободната пазарна икономика!!!

Комисия по етика към Зъболекарския съюз    Автогенна кост